Verbeelding logo

Architect uit Bonheiden

Bij Verbeelding Architecten, uw toonaangevende architect in Rijmenam te Bonheiden in de omgeving van Keerbergen en Haacht, zetten we onze creativiteit en deskundigheid in om unieke architectonische meesterwerken te creëren. Hieronder presenteren we met trots een selectie van onze projecten. Onder deze projecten vindt u ook informatie over onze specifieke werkwijze, die de basis vormt van onze innovatieve en duurzame ontwerpen. Ontdek hoe wij dromen omzetten in realiteit.

pijl van logo blauw

NIEUWBOUWNIEUWBOUW

WONING F+N EN KANTOORNIEUWBOUW

WONING G+Averbouwing

RESTAURANT TABERNAKELverbouwinG

WONING J+EverbouwinG

WONING A+ANIEUWBOUW

WONING B+LNIEUWBOUW

WONING D+Kverbouwing

WONING J+SVERBOUWING

WONING D+NVERBOUWING

WONING B+LNIEUWBOUW

WONING W+H

verbouwing

pijl van logo blauwverbouwing

WONING Jverbouwing

KANTOOR + WONINGVerbouwing

WONING P+M

Elke Vlaming heeft een baksteen in de maag. Het is echter de expertise van een ervaren architect die ervoor zorgt dat deze bouwdromen werkelijkheid worden. Bij ons architectenbureau nabij Haacht zetten we ons volledig in voor een zorgvuldige begeleiding van elk bouwproject, van het eerste kennismakingsgesprek tot de uiteindelijke oplevering. We zijn gespecialiseerd in zowel:

Wij werken zowel voor private cliënten als voor openbare instanties, altijd met een duurzame benadering, respect voor uw budget en met het oog op toekomstige aanpassingen. Onze expertise ligt dus in circulair en flexibel bouwen. Onze aanpak kenmerkt zich door een constructieve samenwerking tussen de architect, u als bouwheer, en de aannemer. Als architecten blijven we voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ecologische oplossingen, energieprestatie, regenwaterinfiltratie en -recuperatie, nieuwe materialen en bouwmethoden, om uw project tot een succes te maken.

Opvolging van ontwerp tot oplevering door een ervaren architect


01 kennismaking

Tijdens een kennismakinggesprek wordt uitgelegd hoe de samenwerking met ons architectenbureau verloopt. We bespreken elke fase van uw project, van het initiële schetsontwerp tot het beheer van de werf, inclusief belangrijke aspecten als timing en budget. We streven ernaar u een duidelijk beeld te geven van de verwachte verbouwingskosten en ons ereloon als architect, ondersteund met gedetailleerde tabellen.

De bouwheer krijgt een uitgebreide vragenlijst om te polsen naar alle wensen. Deze overlopen we samen, zodat alles duidelijk is. Bij verbouwingen bezoeken we de locatie voor een grondige opmeting en overleggen we met de gemeente over de bouwvoorschriften. Uw inspiratiebeelden of moodboard helpen ons uw stijl te begrijpen. Met al deze informatie ontwerpen we met creativiteit een schetsontwerp dat uw visie weerspiegelt, inclusief 3D-impressies en een gedetailleerde kostenraming van zowel de bouwkost als de totale prijs (bouwkost, btw, erelonen, keuken, badkamer, ...). Bij het ontwerpen houden we steeds rekening met budget. Passen niet alle gewenste aanpassingen binnen budget, dan stellen we een fasering voor. Daarnaast bekijken we ook steeds of er mogelijkheden zijn om op een efficiënte manier de woning te voorzien op levenslang wonen (bv. reeds leidingen voorzien om nadien badkamer en gelijkvloers in te richten, eventueel een huislift, bureau die slaapkamer kan worden, ...) of mogelijkheid tot kangoeroewonen. Ook duurzaamheid (voldoende isoleren, ventilatie, hernieuwbare energie) is uiteraard een groot aandachtspunt tijdens het ontwerp.

02 SCHETSONTWERP

architect aan de computer

03 Bouwaanvraag

Na eventuele aanpassingen perfectioneren we het ontwerp. We toetsen het bij de gemeente voor vergunbaarheid en dienen vervolgens de bouwaanvraag in, inclusief alle benodigde documenten en formulieren. Uw digitale handtekening zet het proces in gang, waarna we wachten op goedkeuring. De bouwheer krijgt een link om digitaal te onderteken waarna het dossier ter behandeling bij de gemeente wordt ingediend. En dan is het even geduld hebben...... tot we de goedkeuring ontvangen!

04 UITVOERINGSDOSSIER

Bij ons architectenbureau nemen we samen met u een checklist door om alle gekozen materialen, zoals houten bekleding, baksteen, isolatie, en dakafwerking, grondig te bespreken. Tegelijkertijd voert een externe ingenieur een stabiliteitsstudie uit. Deze informatie, gecombineerd met de gekozen isolatiediktes en structurele berekeningen uit een EPB-analyse, stelt ons in staat een gedetailleerd uitvoeringsdossier samen te stellen. Dit dossier bevat de uitvoeringsplannen, technische details, bestekken en meetstaten, essentieel voor een vlekkeloze uitvoering van uw project. Met dit dossier benaderen we vervolgens verschillende aannemers voor offertes. Eenmaal deze offertes binnen zijn, vergelijken we ze samen met u. We helpen bij het kiezen van de meest geschikte aannemers, waarbij we niet alleen naar de prijs kijken, maar ook naar de voorgestelde planning. Zo zorgen we samen voor een heldere en efficiënte aanpak van de bouwwerken. Als uw architectenbureau zorgen we voor een naadloze overgang naar de uitvoeringsfase, met als doel het realiseren van uw droomproject binnen de afgesproken termijn en budget.

architect werkt aan een moodboard

05 WERFOPVOLGING

architect op werfbezoek

Foto's van Niels door Leo De Bock

Voordat de bouwwerkzaamheden beginnen, zorgen we er als ervaren architect voor dat alle vereiste documenten in orde zijn: de 10-jarige aansprakelijkheidsattesten, het veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld door de veiligheidscoördinator, en de ingediende EPB-startverklaring. Met de start van de bouw initiëren we wekelijkse werfvergaderingen, bijgewoond door de uitvoerende aannemers, onze architect(en), en indien mogelijk de bouwheer. Tijdens deze vergaderingen evalueren we de voortgang van de werken, controleren we of deze overeenkomen met het uitvoeringsdossier, en bespreken we de planning voor de komende dagen. We zorgen voor helderheid bij de aannemer over de verwachte werkzaamheden en anticiperen op mogelijke problemen. Indien nodig onderhouden we contact met de stabiliteitsingenieur voor eventuele aanpassingen. Dankzij deze zorgvuldige opvolging door ons architectenbureau garanderen we een efficiënt bouwproces en streven we naar een uitstekend eindresultaat.

Wat klanten zeggen:

"We willen je graag bedanken voor al je werk en opvolging van de verbouwing.

We zijn super tevreden, we hebben een echte thuis gekregen.

Als we nog een architect nodig hebben in de toekomst dan weten we je zeker te vinden."


Samenwerking op vlak van architectuur met m3architectuur (www.m3a.be)

Samenwerkingen met meerdere bureau's stabiliteit, veiligheid

TRIAS ENERGETICA als uitgangspunt voor ecologisch (ver)-bouwen

Bij Verbeelding Architecten hanteren we de Trias Energetica als fundament voor onze ecologisch verantwoorde ontwerpen, een doordachte drie-stappen strategie gericht op energie-efficiëntie:

  • Minimaliseren van energieverbruik: We streven naar compacte constructies met uitgebreide isolatie en hoogwaardige beglazing om energieverlies tegen te gaan.
  • Inzetten op duurzame energie: Onze ontwerpen benutten optimaal hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en water, door bijvoorbeeld zonneboilers of PV-panelen te integreren.
  • Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen: Waar nodig zetten we in op technologieën zoals hoogrendementsketels of warmtepompen en optimaliseren we de verwarmings- en ventilatiesystemen voor minimale energieverspilling.

Bij het selecteren van bouwmaterialen richten we ons op de levenscyclus van product tot recyclage (cradle-to-cradle) en duurzaamheidsclassificaties. Onze expertise in energieprestatiebeoordeling (EPB) passen we zelf toe op al onze projecten, van kleinschalige verbouwingen tot omvangrijke nieuwbouwprojecten of luxe woningrenovaties. Dit alles met als doel een moderne, bijna energieneutrale bouw te realiseren die voldoet aan uw wensen en budget.

Ontdek hoe uw droomproject werkelijkheid wordt

Droomt u van een uniek ontworpen ruimte die perfect aansluit bij uw wensen en levensstijl? Als ervaren architecten begrijpen we dat elk bouw- of verbouwproject start met een visie. Daarom nodigen we u graag uit voor een vrijblijvend gesprek, waarin we samen de mogelijkheden verkennen om uw droom werkelijkheid te maken. En als u op zoek bent naar een flexibele en stimulerende werkplek, vergeet dan niet te informeren naar onze coworkingspaces; de ideale oplossing voor professionals die behoefte hebben aan een dynamische en collaboratieve omgeving. Wacht niet langer en maak vandaag nog de stap naar een inspirerend ontwerp dat uw verwachtingen overtreft. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en begin het avontuur naar uw droomproject.