Verbeelding logo

ARCHITECTUUR


Hieronder een selectie van onze projecten. Er komen regelmatig projecten bij, dus kom zeker af en toe een kijkje nemen! 

Onder de projecten kan je wat meer lezen over onze werkwijze.

NIEUWBOUWNIEUWBOUW

WONING F+N EN KANTOORNIEUWBOUW

WONING G+Averbouwing

RESTAURANT TABERNAKELverbouwinG

WONING J+EverbouwinG

WONING A+ANIEUWBOUW

WONING B+LNIEUWBOUW

WONING D+Kverbouwing

WONING J+SVERBOUWING

WONING D+NVERBOUWING

WONING B+LNIEUWBOUW

WONING W+H

verbouwingverbouwing

WONING Jverbouwing

KANTOOR + WONINGVerbouwing

WONING P+M

Elke Vlaming heeft een baksteen in de maag ... maar de expertise van een vakkundige architect zorgt ervoor dat uw bouwdromen tot een goed einde worden gebracht!


Verbeelding Architecten staat voor een correcte opvolging van elk project van kennismakingsgesprek tot oplevering. Wij houden ons bezig met verbouwingen en nieuwbouwprojecten, zowel voor particuliere klanten als voor openbare besturen. Steeds met een duurzame insteek, respect voor budget en oog op aanpassingen in de toekomst (circulair en/of flexibel bouwen.


Verbeelding Architecten staat voor een constructieve samenwerking tussen architect, bouwheer en aannemer. Als architecten scholen wij ons steeds bij op vlak van de recente ontwikkelingen op vlak van ecologische oplossingen, EPB, regenwaterinfiltratie en -recuperatie, nieuwe materialen en constructiemethodes.


opvolging van ontwerp tot oplevering

01 kennismaking

Tijdens een kennismakinggesprek wordt uitgelegd hoe de samenwerking met ons kantoor verloopt: elke stap wordt besproken, van schetsontwerp tot verloop van de werf.

Er wordt gesproken over timing en over budget. Aan de hand van tabellen probeer ik zo goed mogelijk een beeld te geven van het nodige verbouwbudget en welk ereloon voor architect daar tegenover staat.

De bouwheer krijgt een uitgebreide vragenlijst om te polsen naar alle wensen. Deze overlopen we samen, zodat alles duidelijk is. Er wordt een bezoek ter plaatse gedaan bij verbouwing, met indien nodig een opmeting van de bestaande toestand. De gemeente wordt gecontacteerd voor opvragen van de voorschriften of bespreken van de mogelijkheden.


Aan bouwheer wordt gevraagd om enkele beelden of moodboard te tonen die hun stijl typeert. Ik probeer me telkens zo goed mogelijk in te leven en aan te passen aan de stijl van de klant.

Met al deze info begin ik, met veel verbeelding, te puzzelen en het resultaat toon ik een een schetsontwerp voorstel. Dit bestaat uit plannen, 3D-impressies en een inschatting van zowel de bouwkost als de totale prijs (bouwkost, btw, erelonen, keuken, badkamer,...)


Bij het ontwerpen hou ik steeds rekening met budget. Passen niet alle gewenste aanpassingen binnen budget bij verbouwing stel ik een fasering voor.

Daarnaast bekijk ik ook steeds of er mogelijkheden zijn om op gemakkelijke manier de woning te voorzien op levenslang wonen (bv reeds leidingen voorzien om nadien badkamer gelijkvloers in te richten, eventueel locatie huislift, bureau die slaapkamer kan worden,....) of mogelijkheid tot kangoeroewonen.


Ook duurzaamheid (voldoende isoleren, ventilatie, hernieuwbare energie) is uiteraard een aandachtspunt tijdens het ontwerp.

02 SCHETSONTWERP

03 Bouwaanvraag

Na een aantal aanpassingen staat het ontwerpen (en de bijhorende raming) op punt.

Indien nodig wordt bij de gemeente het ontwerp afgetoetst naar vergunbaarheid toe.


Vervolgens worden de plannen uitgewerkt om in te diene tot aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, of 'bouwaanvraag' in de volksmond.

Naast het uitwerken van de plannen omvat is ook administratieve documenten zoals beschrijvende nota, uitrekenen van oppervlaktes/volumes, invullen van het hemelwaterformulier.

De bouwheer krijgt een link om digitaal te onderteken waarna het dossier ter behandeling bij de gemeente wordt ingediend.

En dan is het even geduld hebben...

... tot we de goedkeuring ontvangen!

Via een checklist overlopen we alle gekozen materialen (houten bekleding, baksteen, isolatie, dakafwerking...). 

In tussentijd wordt een stabiliteitsstudie uitgevoerd door een externe ingenieur.

Op basis van de checklistbespreking, de stabiliteitsstudie en na bepalen van de gewenste isolatiediktes en opbouwen vanuit een EPB-doorrekening, wordt een uitvoeringsdossier opgemaakt.

Dit bastaat uit uitvoeringsplannen, details, bestekken en meetstaten. Met deze documenten worden aannemers gecontacteerd met de vraag offerte op te maken.


De binnengekomen offertes worden vergeleken en we bespreken samen welke aannemers zullen aangesteld worden om de werken uit te voeren.

Naast de prijs wordt ook een duidelijke timing afgesproken met de uitvoerende aannemers.


Dan is het wachten op de start van de werken...

04 UITVOERINGSDOSSIER

05 WERFOPVOLGING

Foto's van Niels door Leo De Bock

Voor de werf kan starten moeten de attesten 10-jarige aansprakelijkheid in orde zijn, moet veiligheids- en gezondsheidsplan door veiligheidscoördinator opgesteld zijn en moet de EPB-startverklaring ingediend zijn.


Vanaf de start van de werf wordt er wekelijks een werfvergadering geörganiseerd in aanwezigheid van de uitvoerende aannemer(s), architect en eventueel bouwheer als deze erbij kan zijn.

Daarin wordt besproken welke werken uitgevoerd zijn en wordt er gekeken of dit uitgevoerd is conform het uitvoeringsdossier. Daarnaast wordt besproken wat er de komende dagen zal uitgevoerd worden, of dit allemaal duidelijk is voor aannemer en of er daarmee problemen te verwachten zijn.

Indien nodig wordt er teruggekoppeld naar de stabiliteitsingenieur voor eventuele aanpassingen.


Een goede opvolging zorgt voor een vlotte werf zorgt voor een mooi resultaat

Wat klanten zeggen:

"We willen je graag bedanken voor al je werk en opvolging van de verbouwing.

We zijn super tevreden, we hebben een echte thuis gekregen.

Als we nog een architect nodig hebben in de toekomst dan weten we je zeker te vinden."


Samenwerking op vlak van architectuur met m3architectuur

Samenwerkingen met meerdere bureau's stabiliteit, veiligheid

TRIAS ENERGETICa als uitgangspunt voor ecologisch (ver)-bouwen

Verbeelding Architecten gaat uit van de Trias Energetica om zijn ontwerpen uit te werken, dat is een driestappen-strategie om een energiezuinig ontwerp te maken:

  • Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan: compact bouwen, ver doorgedreven isolatie van de buitenschil, driedubbele beglazing,...
  • Maak maximaal gebruik van duurzame energie: zoals wind-, water-, en zonne-energie, bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of PV-panelen
  • Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien: bijvoorbeeld door gebruik te maken van een hoogrendements-condenserend gasketel (of eventueel  warmtepomp met diepteboring) en te werken met lage temperatuurverwarming (bijvoorbeeld vloerverwarming of overgedimentioneerde lage temperatuur-radiatoren) en de leidingslengten van verwarmings- en ventilatiesystemen te beperken.

Bij de keuzes van materialen kijken we naar de levensduur van de materialen cradle-to-cradle (van productie tot recyclage) en Nibe-classificatie.


Voor onze eigen projecten doen we de EPB-verslaggeving zelf: we toetsen elke ontwerpbeslissing af met de EPB-software.

De jarenlange ervaring die we reeds opgebouwd hebben op dit gebied passen we toe op elk project: van kleine verbouwing, tot groot nieuwbouwproject. Wij staan de bouwheer bij elke te nemen stap in het bouwproces bij.

 

Onze trefwoorden: ecologie, budgetbeheer, groene energie, werfopvolging, nieuwbouw, verbouwing, BEN-woning, passiefhuis, warmtepomp, PV-panelen, zonneboiler, EPB, PHPP architect, particulier, openbaar, strakke timing, isoleren, ventileren, groendak, ...